Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Γενικού Διευθυντή της CISAC (παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών πνευματικών δημιουργών) κ. Gadi Oron, μεταφρασμένη στα ελληνικά προς την Υπουργό Πολιτισμού κα. Λυδία Κονιόρδου με την οποία στηρίζει την ανάπτυξη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σε έναν πλήρως λειτουργικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και αντιτίθεται στην πρόσφατα ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μία "ειδική υπηρεσία", που θα διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα συλλογικά. 

 

Κυρία Λυδία Κονιόρδου

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
20-22 Μπουμπουλίνας
106 82 Αθήνα, Ελλάδα

Neuilly sur Seine, 23 Απριλίου 2018

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σας γράφω για να σας ενημερώσω για τα σχέδια της CISAC για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, καθώς και για να ζητήσω την υποστήριξη του Υπουργείου σας.

Η CISAC αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών πνευματικών δημιουργών. Στα μέλη μας περιλαμβάνονται πάνω από 230 οργανισμοί (γνωστοί και ως Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης) σε 121 χώρες. Στο σύνολό τους, τα μέλη μας εκπροσωπούν και προστατεύουν τα δικαιώματα 4 εκατομμυρίων και πλέον δημιουργών, από όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς συμπεριλαμβανομένων της μουσικής, των οπτικοακουστικών, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών. Η CISAC διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη θέσπιση επαγγελματικών προτύπων και στη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποδοτικότητας, διαφάνειας και διοίκησης εκ μέρους των μελών μας.

 

Στην Ελλάδα, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (AUTODIA) είναι μέλος της CISAC, ενώ η ΑΕΠΙ που υπήρξε μέλος της, αποβλήθηκε από τον οργανισμό τον Ιούνιο του 2017.

 

Η κοινότητα της CISAC εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με την κατάρρευση της ΑΕΠΙ και το κενό που δημιουργείται εκ τούτου στην προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών στην Ελλάδα. Το θέμα έχει συζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο επανειλημμένως, με στόχο να βρεθεί η πιο αποτελεσματική λύση με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

 

Προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλες τις εναλλακτικές για τη θεραπεία των εν εξελίξει προβλημάτων στην αγορά, η CISAC διενήργησε μία αποστολή στην Αθήνα από τις 9 έως τις 12 Απριλίου. Την αποστολή έφερε εις πέρας μία ομάδα τριών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ομάδα μας συναντήθηκε με όλα τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, την GEA (την κοινοπραξία των οργανισμών Συγγενικών Δικαιωμάτων), τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), τον Προϊστάμενο του γραφείου του Υπουργού Επικρατείας, την Επίτροπο της ΑΕΠΙ, τα τέσσερα σωματεία των δημιουργών (ΑΣΜΑ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ, ΣΩΜΣΕ και ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ), την Ελληνική Ένωση Εκδοτών Μουσικής, καθώς και εκδότες μουσικής και δημιουργούς ατομικά.

 

Ο στόχος της επίσκεψης της ομάδας μας στην Ελλάδα ήταν να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών και να θεμελιώσει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η CISAC στην επαναφορά της σταθερότητας στο τοπίο της συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Οι εμπειρογνώμονές μας αναζήτησαν να εξακριβώσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τριών πιθανών λύσεων και συγκεκριμένα:

(1) Την ανάπτυξη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σε έναν πλήρως λειτουργικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που θα εκπροσωπεί το ελληνικό ρεπερτόριο εν γένει, καθώς και το διεθνές ρεπερτόριο,

(2) την ίδρυση μίας νέας οντότητας συλλογικής διαχείρισης και

(3) την πρόσφατα ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μία ‘ειδική υπηρεσία’ που θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα συλλογικά.

 

Σε συνέχεια της επίσκεψης, η ομάδας μας ετοίμασε μία έκθεση που διανεμήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της CISAC και στην Εκτελεστική Επιτροπή Διακυβέρνησης, η οποία έχει εκπροσώπους από κορυφαίους οργανισμούς δημιουργών από όλο τον κόσμο.

 

 

Τα όργανα αυτά κατέληξαν στο ότι η CISAC πρέπει να υποστηρίξει την πρώτη λύση, δηλαδή, την ανάπτυξη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σε έναν πλήρως λειτουργικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Η επιλογή αυτή κοινοποιήθηκε στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία Εκδοτών Μουσικής (International Confederation of Music PublishersICMP), η οποία επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στην προσέγγιση αυτή.

 

Η βελτίωση της ικανότητας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι ένας ρόλος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και θα απαιτήσει σημαντική επένδυση χρόνου και πόρων από την κοινότητα της CISAC. Ειδικότερα, η CISAC έχει εντοπίσει διαφορετικές δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα προκειμένου να καταστεί βιώσιμη αυτή η λύση, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής ανασυγκρότησης της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, αλλαγές στο Καταστατικό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ προκειμένου να εκπροσωπήσει κατάλληλα όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες των δικαιούχων στην Ελλάδα, αναθεώρηση του κανονισμού διανομής της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για τη διασφάλιση της βέλτιστης πρακτικής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τον διορισμό έμπειρου εξειδικευμένου στελέχους οργανισμού (ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος -CEO- πλήρους απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών) και βοήθεια προς την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προκειμένου να προσλάβει και να εκπαιδεύσει νέο προσωπικό κ.ά.

 

Η CISAC πιστεύει ότι η ταχεία επένδυση στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργίας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι η πιο βιώσιμη και προτιμητέα λύση στη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή αφενός θα δημιουργήσει όρους συναίνεσης στην ελληνική κοινότητα των δημιουργών και των εκδοτών μουσικής και αφετέρου θα κερδίσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας των οργανισμών και των εκδοτών μουσικής.

 

Παρότι σαφώς χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη των λειτουργιών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, η προσπάθεια αυτή έχει μερικά προφανή πλεονεκτήματα: Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι ήδη τακτικό μέλος της CISAC. Είναι ένας υφιστάμενος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Ο οργανισμός έχει εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή του ως προς την τήρηση της αρχής της διαφάνειας και των κανόνων βέλτιστης πρακτικής της CISAC, καθώς και ως προς τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αναδιάρθρωσης που απαιτήθηκαν από τη CISAC. Έχει ήδη υπογράψει μερικές συμβάσεις αμοιβαιότητας με άλλα μέλη-οργανισμούς της CISAC για τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα.

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε ειλικρινά ότι η αναδιάρθρωση και η ανάπτυξη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι πολύ προτιμότερη από την εναλλακτική που σκέφτεται η κυβέρνηση, δηλαδή την ίδρυση μίας επιπλέον προσωρινής υπηρεσίας υπό κρατικό έλεγχο. Αφού η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ήδη υπάρχει, θα είχε μεγαλύτερο νόημα να επικεντρωθούν οι προσπάθειες προς αυτήν, παρά να δημιουργηθεί μία επιπλέον οντότητα. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ύπαρξη πολυάριθμων οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης σε μία αγορά σπάνια οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα και ενδέχεται να επιφέρει πολυάριθμες προκλήσεις στην προστασία των συμφερόντων των δημιουργών.

 

Επιπλέον, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη συμμόρφωση της λύσης που προτείνεται από την κυβέρνηση με τους κανόνες που θεμελιώνονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων. Άλλες επιφυλάξεις που διατηρούμε σχετίζονται με την ικανότητα της κυβέρνησης να λειτουργήσει αποτελεσματικά μία οντότητα συλλογικής διαχείρισης, καθώς η δραστηριότητα αυτή απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, γνώση, ικανότητες και εκπαίδευση στην τεκμηρίωση, στα δεδομένα, στις εισπράξεις, στην κατανομή και στη διανομή των δικαιωμάτων. Επίσης, η προσέγγιση της CISAC για την ανάπτυξη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ δεν θα εκθέσει τον Έλληνα φορολογούμενο στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Τέλος, παρότι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι μικρού μεγέθους, διαθέτει εμπειρία και γνώση για να λειτουργεί ως ένας οργανισμός. Πιστεύουμε ότι αυτή προσφέρει μία στέρεη και υποσχόμενη βάση για περαιτέρω βελτίωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πλήρως λειτουργικό οργανισμό μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Η CISAC θα ήταν ευγνώμων εάν είχε την πλήρη υποστήριξη του Υπουργείου σας στην προώθηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου. Θα καλωσορίζαμε την οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης, εφόσον είναι δυνατόν, για την εκτέλεση του σχεδίου μας, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει την αγορά εν γένει, θα φέρει σταθερότητα και θα εξασφαλίσει τους εγχώριους και ξένους δημιουργούς και εκδότες, όσον αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους υπό τον ελληνικό νόμο. Ζητάμε, επίσης, την υποστήριξη του Υπουργείου στο να διασφαλίσει ότι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ θα μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς εμπόδια ή παρεμβάσεις από την ΑΕΠΙ ή άλλες οντότητες. Μία ξεκάθαρη δήλωση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι υποστηρίζει τη CISAC και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ θα μας βοηθήσει σημαντικά στην αποστολή μας και θα περιορίσει τη σύγχυση που επικρατεί στην αγορά.

 

Τέλος, ζητάμε από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει με την προτεινόμενη ‘ειδική υπηρεσία’ αυτό το διάστημα και να δώσει στη λύση μας τη δυνατότητα να επιλύσει τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

 

Με εκτίμηση,

Gadi Oron

Γενικός Διευθυντής

Κοινοποίηση:

Υπουργός Επικρατείας - Κος Χριστόφορος Βερναρδάκης

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) - Κα Ειρήνη Σταματούδη

Ελληνική Έκδοση Εκδοτών Μουσικής - Κα Βιργινία Κόκιου

Επίτροπος ΑΕΠΙ - Κα Μαρία Βλάχου

Σωματείο Δημιουργών ΣΩΜΣΕ - Κος Ηλίας Φιλίππου

Σωματείο Δημιουργών ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ - Κος Στάθης Δρογώσης

Σωματείο Δημιουργών ΑΣΜΑ 450+ - Κος Γιώργος Κοπακάκης

Σωματείο Δημιουργών ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Κος Γιάννης Γλέζος