Αυτό που υποπτευόταν οι καλλιτέχνες και οι συζητήσεις που γινόταν στους κύκλους των δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού δυστυχώς, αποδεικνύεται αληθές με τον χειρότερο τρόπο. Και όχι μόνο είναι αλήθεια το γεγονός ότι τα κεφάλια της ΑΕΠΙ εξασφάλιζαν υπέρογκα ποσά για τη δική τους μισθοδοσία, αλλά και εκατομμύρια ευρώ δεν διανεμήθηκαν ποτέ στους δημιουργούς τους, όπως τους οφείλεται. 

 

 

Από το καταστατικό της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι διαβάζουμε ότι σκοπός λειτουργείας της είναι: "Η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν δημιουργοί/δικαιούχοι μουσικών έργων". Προφανώς όχι προς όφελος μιας χούφτας ανθρώπων! 

 

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του tvxs που υπογράφει η δημοσιογράφος και στιχουργός Φωτεινή Λαμπρίδη και στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά το πόρισμα της Ernst & Young μετά από έλεγχο που έκανε για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, ο μισθός του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας άγγιζε τα 635.565 ευρώ!!! το χρόνο, ενώ για συγγενικό του πρόσωπο, μέλος του ΔΣ της εταιρείας ο μισθός έφτανε τα 466.266 ευρώ.

 

 


διαβάστε επίσης

Κατακραυγή από τους καλλιτέχνες μετά το πόρισμα για την ΑΕΠΙ | Τι λέει η εταιρεία
 

Το σκάνδαλο όμως δεν σταματά εδώ…

 

Τα δικαιώματα που δεν δόθηκαν ποτέ στους δημιουργούς αγγίζουν το ύψος των 42 εκατομμυρίων ευρώ ενώ βρέθηκαν και παράνομες δανειοδοτήσεις προς μέλη του ΔΣ.

 

Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2017. Ο έλεγχος αφορά στην Περίοδο 2011-2014. Η εταιρεία ορκωτών λογιστών ανέλαβε το έργο του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ, βάσει διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο ΟΠΙ έπειτα από εντολή του Υπ. Πολιτισμού επί υπουργίας Νίκου Ξυδάκη, τον Αύγουστο του 2015.

 

 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι:

 

Τα αρνητικά κεφάλαια ύψους 19,9 εκ. ευρώ που αποδυκνύουν την αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, καθώς και το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις) είναι μικρότερο του συνόλου των υποχρεώσεων.

 

Τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011 - 2014 συνολικού ύψους 11.3 εκ.


Τα σημαντικότερα έξοδα για την Περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολόγιου ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ.

 

Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών ΔΣ για το 2011 ανέρχονται 1.900.000 ευρώ ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ.

 

Τα μέλη του ΔΣ έπαιρναν επίσης χρήματα εκτός μισθοδοσίας από το 2011-2014 ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προσθέστε και την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του ΔΣ

 

Την περίοδο 2011-2014 η εταιρεία έχει παρακρατήσει 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα συνολικού ύψους 1,6 εκ. με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο μέρος του εν λόγω ποσού 1,2 εκ. αφορούσε εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της εταιρείας οι οποίες πραγματοποιούνται από υπάλληλους της εταιρείας.

 

Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. (την 31-12 - 2014) περιλαμβάνουν τιμολογημένα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία λόγω μη αντιστοίχισης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

 

Η εταιρεία χορήγησε δάνειο τον Ιανουάριο του 2014 στον γ. διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται.

 

Η ΑΕΠΙ φέρεται να χορηγεί επίσης δάνεια στο προσωπικό, αλλά και συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας. Δίνει προκαταβολές σε δικαιούχους που συμψηφίζονται με τις μελλοντικές αποδοχές τους. Από την εργασία που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προκαταβολές σε μέλη που παραμένουν ακίνητες και δεν έχουν συμψηφιστεί με αντίστοιχες αμοιβές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Υπάρχουν δημιουργοί δηλαδή που έχουν πάρει προκαταβολές μέρος των οποίων όμως δεν παρακρατείται μετά από τις αμοιβές τους.

 

 

Η αξία των ακινήτων της ΑΕΠΙ ανέρχεται στα 9 εκ ευρώ. Δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός για την ανέγερση του δεύτερου κτιρίου. Ζητήθηκαν άλλα έγγραφα σχετικά αλλά η εταιρεία δεν τα έδωσε. Η ΑΕΠΙ επίσης δεν έδωσε το πλήθος των τιμολογίων που ζητήθηκαν για τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Κατά την Περίοδο 2005-2007 η εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους 9 εκ. ευρώ.

 

 

Αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε τις επόμενες κινήσεις τόσο από τη θεσμική μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού, που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της εν λόγω εταιρείας όσο και από την μεριά των δημιουργών που είναι οι άμεσα χαμένοι και πάνω στις πλάτες τους στήθηκε αυτό το τρελό φαγοπότι για ελάχιστα άτομα. 

 

 


Αναλυτικά ολόκληρο το πόρισμα εδώ