Υπογράφηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 από τον κ. Γιάννη Γλέζο, Πρόεδρο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (AUTODIA), τον κ. Gadi Oron, Γενικό Διευθυντή της CISAC και τον κ. Eric Baptiste, Πρόεδρο του ΔΣ της CISAC (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης) συμφωνία συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU) που αποσκοπεί στο να λειτουργήσει άμεσα ο οργανισμός "Αυτοδιαχείριση", σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές, σε στενή συνεργασία με την CISAC.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του προέδρου της "Αυτοδιαχείρισης", Γιάννη Γλέζου. 

 

 

Μεταξύ άλλων το MoU προβλέπει:

 

1. Την άμεση και πλήρη αναβάθμιση τού ήδη υπάρχοντος συστήματος μηχανοργάνωσής μας (ΙT system) ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί απρόσκοπτα τον τεράστιο όγκο του νέου ρεπερτορίου (ελληνικού και ξένου) που θα εκπροσωπείται πλέον από τον οργανισμό μας.

 

2. Την εκπαίδευση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού μας (και την πρόσληψη νέου) για να μπορούν να καλυφθούν άμεσα οι νέες αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται για μας, τόσο σε διεθνές, όσο και σε Ελληνικό επίπεδο.

 

3. Την αλλαγή του Καταστατικού και του Κανονισμού Διανομής μας, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τους επιχειρηματικούς κανόνες της CISAC.

 

4. Την πρόσληψη ξένου Γενικού Διευθυντή (CEO) με τεράστια πείρα σε ανάλογη θέση σε μεγάλο οργανισμό τού εξωτερικού για μια ενδιάμεση (interim) περίοδο, ο οποίος θα αντικατασταθεί από Έλληνα με ανάλογα προσόντα μετά από αυτό το διάστημα.

 

5. Νέες εκλογές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ώστε να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν στα καταστατικά μας όργανα όλες οι απόψεις των νέων μελών μας, καθώς και οι εκδότες μουσικής. Το Δ.Σ. μας γίνεται 9μελές.

 

6. Την επεξεργασία και διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος πενταετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου μας (Business Plan), σύμφωνα με τις νέες συνθήκες και τις προοπτικές που δημιουργούνται.

7. Την πλήρη χρηματοδότηση για όλα τα παραπάνω της AUTODIA - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ από τη CISAC και τους ξένους οργανισμούς (με τη μορφή επιχορηγήσεων και μακροχρόνιων άτοκων δανείων).

 

8. Την τελική μετατροπή της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ σε μεγάλο, σύγχρονο Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

 

 

 

Η συμφωνία αυτή που αποδεικνύει την αμέριστη συμπαράσταση και την απόλυτη εμπιστοσύνη της CISAC προς την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι μια μεγάλη επιβράβευση τού Οργανισμού μας για τους πολυετείς μας αγώνες για την κάθαρση στον χώρο των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

 

 

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ είναι τώρα έτοιμη να ανταπεξέλθει σε όλες τις ανάγκες των δικαιούχων μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ψηφιακής εποχής που επηρεάζει άμεσα τον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων και είναι έτοιμη να πρωτοστατήσει και πάλι σε νέους αγώνες -διεθνείς τώρα- εναντίον όσων φτωχοποιούν την αξία του πνευματικού δικαιώματος στην ψηφιακή του χρήση, δημιουργώντας έτσι μια σύγχρονη μορφή πειρατείας με τις εξευτελιστικές τιμές που αποδίδουν στους δημιουργούς για την ψηφιακή χρήση των έργων τους.

 

Καλούμε όλους τους Έλληνες δημιουργούς και δικαιούχους να πλαισιώσουν τις προσπάθειες μας σε όλους τους τομείς και να γίνουν άμεσα μέλη μας.

 

Γιάννης Γλέζος,
Πρόεδρος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ