Έπρεπε να περάσει σχεδόν μία 20αετία για να βγει τελικά η απόφαση του δικαστηρίου που υποχρεώνει την ΑΕΠΙ να μειώσει το ποσοστό που παρακρατά στην είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων για λογαριασμό των δημιουργών και των κληρονόμων. Έτσι, αθόρυβα, βγήκε η παρακάτω ανακοίνωση, που υπογράφει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Πέτρος Ξανθόπουλος

 

Βέβαια, για αναδρομική ισχύ της απόφασης, που άργησε περίπου δύο δεκαετίες, ούτε λόγος... 

 

Image may contain: text