Μία ημέρα μετά την πρώτη ανακοίνωση από την επίσημη σελίδα της ΑΕΠΙ στο facebook έρχεται μία δεύτερη ανακοίνωση, αυτή τη φορά με e-mail. Η ανακοίνωση κάνει λόγο μόνο για την περίοδο από το 2014 και μετά, ενώ για την προηγούμενη, την οποία αφορά το πόρισμα ούτε λόγος. Επίσης, αναφέρει ότι έχουν εξορθολογιστεί οι αμοιβές των μελών του ΔΣ, χωρίς όμως να λέει το ύψος τους, ενώ λέει ότι στο πόρισμα δεν αποτυπώνεται η εικόνα της εταιρίας σήμερα!

 

 

Δηλαδή, εντάξει γινόταν πάρτυ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σήμερα όλα καλά μην ανησυχείτε! Τέλος, να σημειώσουμε ότι με αφορμή το πόρισμα που δημοσιεύτηκε και παρουσιάζει σημεία και τέρατα που γιονόταν στην ΑΕΠΙ η Υπουργός Πολιτισμού πήγε το θέμα στον εισαγγελέα.

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ H

                                                               
 
Μαρούσι, 16  Φεβρουαρίου 2017

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες με τη «δημοσιοποίηση» της “έκθεσης” της ΕΥ η ΑΕΠΙ ενημερώνει για τα εξής:

-        Οποιεσδήποτε “εκθέσεις” έχουν κυκλοφορήσει και δει το φως της δημοσιότητας δεν αποτυπώνουν την πλήρη και πραγματική εικόνα της εταιρίας σήμερα και την σταθερή προοπτική βιωσιμότητάς της.

-        Δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση της ΑΕΠΙ σε κανένα δημιουργό-μέλος της. Η εταιρία έχει εκτελέσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της στους δημιουργούς.

-        Για την εξετασθείσα περίοδο του 2014 η εταιρία τιμολόγησε 32,5 εκατ. € και διένειμε 36,0 εκατ. €, παράλληλα στη χρήση 2015 τιμολόγησε 28,6 εκατ. € και διένειμε 29,4 εκατ. € ενώ το 2016 τιμολόγησε 26,7 εκατ. € και διένειμε 27,8 εκατ. €.

-        Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια έχουν εξορθολογιστεί οι αμοιβές των μελών του ΔΣ.

-        Η  ΑΕΠΙ  θα  αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα  και ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες  όσα διακινούνται εις βάρος της.

Από την ΑΕΠΙ