Μετά το πόρισμα των ορκωτών λογιστών η διεύθυνση της ΑΕΠΙ πλήρως εκτεθειμένη, ενώ οι καλλιτέχνες έχουν αρχίσει τη συζήτηση για νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας. Πριν από λίγα λεπτά δημοσιεύτηκε η παρακάτω λιτή ανακοίνωση από τη μεριά της εταιρείας που γνωστοποιεί ότι η εταιρεία θα εκπονήσει συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την τακτοποίηση των θεμάτων!!! Για τις σκανδαλώδεις αποκαλύψεις, βέβαια, ούτε λόγος. 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2017

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων που σχολιάζουν με διαφορετικούς τρόπους τα ευρήματα της διαχειριστικής έκθεσης της εταιρείας Ε&Υ σχετικά με την ΑΕΠΙ, γνωστοποιούμε τα εξής:

Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε σειρά ενεργειών βάσει επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό τη σταδιακή τακτοποίηση των θεμάτων και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Το σχέδιο αυτό θα γνωστοποιήσει και θα συζητήσει με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Από την ΑΕΠΙ